Om oss

Parat Luftfart ble stiftet 2005, og er en sammenslutning av arbeidstakere i luftfartsbransjen som er medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Parat. Parat er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og de internasjonale transportarbeiderorganisasjonene NTF, ETF og ITF.

Parat Luftfart er i dag den største bransjeorganisasjonen i norsk luftfart, og vi vokser stadig. Vi har nær 6000 medlemmer innenfor luftfartsindustrien. Sammen med tung fagkompetanse i Parats sekretariat jobber vi for å ivareta og bedre medlemmenes vilkår. I tillegg til kabinpersonell og piloter organiserer vi stuere, teknikere, trafikkassistenter, funksjonærer, renholdsarbeidere, sikkerhetskontrollører og cateringpersonell. Medlemmene er spredd på mer enn 20 selskap; de aller fleste med tariffavtale

Formålet til Parat Luftfart er at vi gjennom tverrfaglig samarbeid

- skal arbeide aktivt for å sikre og videreutvikle norsk luftfart

- skal fremme bransjemessig felles interesser overfor myndigheter og andre

- skal bli en selvstendig høringsinstans i saker som vedrører luftfartsbransjen

Parat Luftfart er delt inn i tre grupper, cockpit, kabin og bakkeansatte. Hver av disse gruppene har et organisert samarbeid, men møtes også for å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Hver gruppe jobber også tett mot ledelsen i Parat for å koordinere det politiske arbeidet som gjøres sentralt og ut i de forskjellige gruppene. Hvert år arrangeres det også en luftfartskonferanse der tillitsvalgte fra alle gruppene møtes.

Kontaktinformasjon:

Leder Parat kabinforbund:

Sissel Vian

sissel.Vian@wideroe.no

412 73 904

Leder Pilotforbundet:

Oddbjørn Ketil Holsether

oddbjorn.holsether@pilot.parat.com

959 07 066

Nestleder Pilotforbundet:

Carl Gilbert Rego

cgr@pilot.parat.com

918 25 909

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS